Online video arhiv: Privatizacija i radničke borbe na teritoriji bivše Jugoslavije

image_pdfimage_print

Online video arhiv:
Privatizacija i radničke borbe
na teritoriji bivše Jugoslavije

Korišćenje, preuzimanje ili modifikovanje materijala iz Arhiva je dozvoljeno pod uslovima GNU Opšte javne licence, objavljene od strane Fondacije za slobodni softver (Free software fondation), i to ili verzije 3 ove licence, ili bilo koje sledeće verzije. Nezvanični prevod GNU Opšte javne licence na naš jezik možete pogledati ovde. Ukoliko želite da koristite materijale iz Arhiva pod uslovima koji su drugačiji od onih definisanih GNU opštom javnom licencom, možemo vas povezati direktno sa autorima materijala radi daljeg dogovora.

Svim fajlovima možete pristupiti direktno ovde

Više informacija:

Kino klub Barut počinje rad na uspostavljanju otvorenog i javno dostupnog online arhiva video materijala o privatizaciji i radničkim borbama na prostoru bivše Jugoslavije. Cilj nam je da ovim arhivom povežemo iskustva savremene istorije sa društvenim previranjima bliske budućnosti i tako pružimo podršku društvenim pokretima i inicijativama u artikulisanju otpora neoliberalnom prekrajanju svetske i regionalne stvarnosti.

Pozivamo sve koji imaju video materijale o privatizaciji i radničkim borbama, učesnike i svedoke ovih događaja, pojedince i kolektive, sindikate, aktiviste i aktivističke grupe, filmske i medijske radnike, kino klubove, arhive i sve zainteresovane da nam se jave i daju svoj doprinos stvaranju ovog važnog video arhiva. 

Online arhiv koji stvaramo će na jednom mestu sakupiti svedočanstva i snimke o privatizaciji, organizovanim radničkim akcijama, štrajkovima, kao i intervjue i video materijale o sličnim povezanim događajima.

Arhiv koji smo pokrenuli smatramo zajedničkim dobrom regionalnih progresivnih pokreta, resurs za istraživanje i edukaciju, trajno otvoren za nove materijale. Arhiv će biti javno dostupan na Internetu i besplatan za korišćenje. 

Možete nas kontaktirati mejlom na kinobarut@gmail.com ili preko FB stranice Kino klub Barut.

Česta pitanja:

Korišćenje, preuzimanje ili modifikovanje materijala iz Arhiva je dozvoljeno pod uslovima GNU Opšte javne licence, objavljene od strane Fondacije za slobodni softver (Free software fondation), i to ili verzije 3 ove licence, ili bilo koje sledeće verzije. Nezvanični prevod GNU Opšte javne licence na naš jezik možete pogledati ovde. Ukoliko želite da koristite materijale iz Arhiva pod uslovima koji su drugačiji od onih definisanih GNU opštom javnom licencom, možemo vas povezati direktno sa autorima materijala radi daljeg dogovora. 

 1. Dokumentarni film – Zaokruženi kratkometražni ili dugometražni film koji prikazuje realne događaje i stvarno zatečeno stanje, bilo rekonstrukcijom događaja, kroz intervjue i ankete, dugotrajnim praćenjem i snimanjem osoba i događaja, ili kompilacijom arhivskog materijala, dokumenata, fotografija i sl.
 2. Sirov dokumentarni snimak – Video materijal snimljen u cilju dokumentovanja realnih događanja, nastao sa ili bez namere autora da bude deo dokumentarnog filma ili druge veće celine; neobrađen video materijal u segmentima različitog trajanja, snimljen do strane amatera ili profesionalnih autora, iz privatnih, kolektivnih ili javnih arhiva.
 3. Celokupni sirovi materijal za postojeći dokumentarni film – Ukupan video materijal u segmentima različitog trajanja, na osnovu koga je napravljen određeni dokumentarni film, uključujući i segmente koji su ušli u konačnu verziju filma i one koji nisu.
 4. Sirovi materijal za film koji nije završen – Veća količina neobrađenog video materijala, nastala tokom i u cilju stvaranja dokumentarnog filma, koji nikada nije završen.
 5. Prilog iz medija – TV prilog, vest, snimak dokumentarne ili kontakt-emisije, uključenje uživo, anketa, kratka novinarska priča iz svakodnevnog života i drugi audio-vizuelni modeli.
 6. Igrani materijal – Jedna scena iz igranog filma, kao i ceo kratkometražni ili dugometražni igrani film
 7. Intervju – Snimak razgovora ili dela razgovora novinara / autora intervjua sa jednim ili više sagovornika, snimljen amaterski ili profesionalno, bilo da je do sada učinjen javnim ili ne.
 8. Snimak tribine – Snimak javne rasprave ili dela panel-diskusije, okruglog stola i sl. snimljen amaterski ili profesionalno.
 9. Snimak pozorišne predstave – Snimak određene pozorišne predstave u celini ili nekog segmenta predstave, snimljen amaterski ili profesionalno.

Za ustupanje materijala Arhivu možete nas konaktirati mejlom na kinobarut@gmail.com ili preko FB stranice Kino klub Barut, a mi ćemo vam zatim objasniti naredne korake.

U nastavku se nalaze vrste meta-podataka kome možete upisati prilikom unosa materijala u Arhiv, ali ni jedan od ovih podataka nije neophodan ili obavezan. Materijal se može dati za Arhiv i bez upisivanja meta-podataka, a mi ćemo se potruditi da nađemo one podatke koji su nam dostupni.

 1. Godina, Mesec, Dan – Vreme kada je materijal nastao. Ukoliko ne znate neki od podataka, ostavite polje prazno, za očekivati je da češće neće biti poznat tačan dan nego mesec, kao da češće neće biti poznat tačan mesec nego godina u kojoj je nastao materijal.
 2. Naslov – Naziv pod kojim će materijal biti unet u Arhiv.
 3. Organizacija – Naziv organizacije koja je proizvela ili koja ustupa materijal.
 4. Autori – Osobe koje su snimile materijal ili na drugi način učestvovale u autorstvu.
 5. Ključne reči – Reči i grupe reči koje određuju ključne teme i olakšavaju pretragu materijala u Arhivu.
 6. Dodatne informacije / sinopsis – Kratak opis materijala, konteksta u kome je materijal nastao i druge informacije relevante za korisnike Arhiva.
 7. Trajanje (s) – Trajanje materijala u sekundama
 8. Tip materijala – Izaberite jednu od opcija ili upišite novi tip ako materijal ne odgovara ni jednoj ponuđenoj kategoriji.
 9. Ime foldera – Naziv foldera u kom će materijal biti sačuvan
 10. Ime fajla – Ime datoteke koju prilažete za Arhiv.
 11. Veličina fajla – Veličina datoteke u megabajtima
 12. Titlovi – Da li je materijal titlovan ili ne.
 13. Prethodna dostupnost – Online linkovi na kojima je materijal javno dostupan i pre unosa u Arhiv.

Hvala: